Siapa Kami

Persatuan Alumni Universiti Teknologi Malaysia (PAUTM) atau juga dikenali sebagai Universiti Teknologi Malaysia Alumni Association memegang sejarah rasmi panjang perkhidmatan dengan UTM. Ia telah dimulakan pada tahun 1986 dengan tujuan untuk membina terus hubungan antara UTM dan graduan kedua-dua sosial dan profesional. Sepanjang tahun perkhidmatan, PAUTM mempunyai mendapat kepercayaan dan rasa boleh dipercayai di kalangan graduan terhadap UTM.

0
Jumlah Ahli Alumni
1
Diploma
1
PHD
1
Ijazah Pertama
1
Kedoktoran Kejuruteraan
1
Ijazah Sarjana
1
Diploma Lepasan Ijazah

Motto

Bangga Menjadi Alumni

Objektif

 • Menggalakkan persahabatan di kalangan graduan.
 • Membantu meningkatkan status ahli dalam bidang teknikal dan profesional mereka. 
 • Membantu ahli-ahli dalam mendapatkan kedudukan yang sesuai. Membantu dalam kebajikan pendidikan anggotanya melalui penyebaran pembangunan terbesar dalam bidang teknikal. 
 • Mengumpul dana untuk manfaat semua ahli. 
 • Memupuk semangat khidmat masyarakat dan untuk mengekalkan idea tinggi profesional kejuruteraan.
 • Memajukan dan memupuk perhubungan silaturrahim serta mewujudkan sikap kerjasama demi kepentingan, kebajikan dan akademik di antara para graduan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan para lepasan Institut Teknologi Kebangsaan (ITK) dan Maktab Teknik  (dirujukkan sebagai  “graduan”) dengan masyarakat umum.

 • Menggalakan penglibatan dan penyertaan para graduan dengan badan ikhtisas dan pertubuhan profesional di dalam dan di luar negara.

 • Menggalakkan pertemuan dan peyertaan para garduan di dalam memberi pendapat, idea, komen dan penambahbaikan demi menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan pelajaran dengan menyertai acara berbentuk seminar, ceramah, forum, “career talk” dan sebagainya.
 • Penyelarasan terhadap profesion para graduan di mana perhubungan peribadi dan perhubungan pekerjaan dapat diwujudkan dan dikekalkan untuk kemudahan menjalankan tugas dan saling membantu di antara satu sama lain.
 • Meninggikan prestasi graduan dan memperkenalkan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai satu pusat sumber Teknologi yang terulung di rantau ini.
 • Mengeluarkan segala bentuk penerbitan, kertas Penyelaras, Artikel atau bagi mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.
 • Berkerjasama sepenuhnya bersama UTMAlumni UTM untuk hubungan Alumni dan Universiti dari segi bantuan dana dan maklumat terkini.

Ahli-ahli Alumni

UTM Alumni :

Graduan dari Sekolah Menengah Teknik, Maktab Teknik, Teknologi Institut Kebangsaan (ITK) dan di UTM pelbagai bentuk Sijil sehingga ke tahap Doktor Falsafah.

Ahli-ahli bersekutu termasuk:

 • Siswazah dari program berkembar dengan UTM
 • Pensyarah Bukan dari Alumni UTM
 • Individu yang mempunyai perjanjian dengan UTM (jemputan)